Ebro Fom 320 Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı / Toplam Polar Madde Ölçüm Cihazı

Stok Miktarı: VAR
Ürün Kodu: FOM320

3.537,26 TL

*Fiyatlara K.D.V Dahildir

Miktar:

Açıklamalar

Ebro Fom320 Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı

 

12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLAR İÇİN

ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (l) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılmasında kullanılmakta olan katı ve sıvı yağı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Kontrol ve Analiz Metotları

Fiziksel ve kimyasal özellikler

MADDE 5 – (1) Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1'de verilmiştir.

Resmi kontrol

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ait hükümlerin resmi kontrolleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Ek-1’de yer alan polar madde veya asit sayısı aşılmış olan yağlar hiçbir şekilde gıda olarak kullanılamaz. Bu yağlar 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır ve geri kazanılması veya bertaraf ettirilmesi sağlanır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 7 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde hüküm bulunmaması halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki üründen Bakanlıkça hazırlanan numune alma prosedürüne uygun olarak numune alınır ve analiz metotları 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLARIN

ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK

LİMİT

Kızartma Yağı Sıcaklığı (ºC)

≤ 180 (Kızartırken yağın derecesi 180'i aşmayacak)

Polar Madde (%)

≤ 25 (Polar Madde değeri 25 ten küçük olacak)

Asit Sayısı (mg KOH/g yağ)

≤ 2,5 ( Serbest yağ asit sayısı 2,5 altında olacak)

 

 

 

 

2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL463,77 x 9Toplam : 4,173,93 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL455,91 x 9Toplam : 4,103,19 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL455,91 x 9Toplam : 4,103,19 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL455,91 x 9Toplam : 4,103,19 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL455,91 x 9Toplam : 4,103,19 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL
1,839,38 x 2Toplam : 3,678,76 TL1,261,62 x 3Toplam : 3,784,86 TL648,50 x 6Toplam : 3,891,00 TL455,91 x 9Toplam : 4,103,19 TL356,67 x 12Toplam : 4,280,04 TL

Ürüne ait yorum bulunamadı.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.