Ebro Fom 320 Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı / Toplam Polar Madde Ölçüm Cihazı

  • FOM320
  • VAR

Ebro fom 320 cihazı, yağınızın kullanım ömrünün tespitinde en büyük yardımcınız olacaktır. Yağın ne kadar daha kullanılacağını öğrenmek istiyorsanız bu cihaz tam size göredir.

4.429,39 TL

Ebro Fom320 Yağ Kalitesi Ölçüm Cihazı

 

12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLAR İÇİN

ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (l) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılmasında kullanılmakta olan katı ve sıvı yağı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Kontrol ve Analiz Metotları

Fiziksel ve kimyasal özellikler

MADDE 5 – (1) Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1'de verilmiştir.

Resmi kontrol

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ait hükümlerin resmi kontrolleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Ek-1’de yer alan polar madde veya asit sayısı aşılmış olan yağlar hiçbir şekilde gıda olarak kullanılamaz. Bu yağlar 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır ve geri kazanılması veya bertaraf ettirilmesi sağlanır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 7 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde hüküm bulunmaması halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki üründen Bakanlıkça hazırlanan numune alma prosedürüne uygun olarak numune alınır ve analiz metotları 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLARIN

ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK

LİMİT

Kızartma Yağı Sıcaklığı (ºC)

≤ 180 (Kızartırken yağın derecesi 180'i aşmayacak)

Polar Madde (%)

≤ 25 (Polar Madde değeri 25 ten küçük olacak)

Asit Sayısı (mg KOH/g yağ)

≤ 2,5 ( Serbest yağ asit sayısı 2,5 altında olacak)

 

 

 

 
LABORATUVAR CİHAZLARI
2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL580,74 x 9Toplam : 5,226,66 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL570,90 x 9Toplam : 5,138,10 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL570,90 x 9Toplam : 5,138,10 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL570,90 x 9Toplam : 5,138,10 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL570,90 x 9Toplam : 5,138,10 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL
2,303,28 x 2Toplam : 4,606,56 TL1,579,82 x 3Toplam : 4,739,46 TL812,05 x 6Toplam : 4,872,30 TL570,90 x 9Toplam : 5,138,10 TL446,63 x 12Toplam : 5,359,56 TL

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.