3M Yağ Test Kağıdı / 3M Oil Test Strips - KIZARTMA YAĞI ÖLÇÜM

  • FN510063954
  • VAR

3m yağ test kağıdı, 3m fried oil test strip, 3m oil test paper, 3m oil test, FN510063954, yağ analiz kağıdı, kızartma yağı test kağıdı, 3m yağ analiz kağıdı, analiz kağıdı, yağ test şeridi, kızartma test şeridi, yağ test, kızarmış yağda polar madde, kızarmış yağda serbest yağ asitliği, kızartma yağı analizi, tebliği, yağda polar madde limiti, kızartma yağı sınır değerleri, kızarma yağı denetimi, kontrolü, tebliğ, gıda bakanlığı, denetim, laboratuvar test kağıdı, restorant yağ analizi, restaurant patates analizi, yağ test, test, yağ test kağıdı, kızartma yağı, analiz, analiz kağıdı, yağı test, test kağıdı, test şeridi, yağ şeridi, yağ çubuğu, 3m analiz kağıdı, 3m test kağıdı

1.038,68 TL

3M™ Low Range Shortening Monitor Strips

(3M KIZARTMA YAĞI TEST KAĞIDI / Free Fatty Acids Test Strips)

MARKA : 3M   (ALMAN MENŞEİ)

ÖLÇME ARALIĞI :   1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 mg/g KOH  

DENETLEMELERDE KABUL EDİLİR DEĞER :  2.5 mg/g KOH altındaki değerlerdir.

ÜRÜN KODU :  FN510063954  / LRSM200

MİKTAR:  1 KUTU

ÖLÇÜM SAYISI :  200 ADET ÖLÇÜM / 1 KUTU

KULLANIM AMACI: Kızartma yağınızın kalitesini ölçmek.

Fazla kızartma zamanla yağların ayrışmasına neden olur. Ayrışmanın en önemli yan ürünlerinden birisi serbest yağ asitleridir. Bu asitler kabul edilebilir eşiği aştığında, kızartılmış yiyeceklerin kalitesini etkilerler.  3M yağ test kağıdı ile kızartılmış yağ kalitesini kolayca izlemek mümkündür.

KIZARTMA YAĞINDA DENETLEMELERDE ARANAN ŞARTLAR TABLOSU

ÖZELLİK

LİMİT

Kızartma Yağı Sıcaklığı (ºC)

≤ 180

Polar Madde (%)

≤ 25

Asit Sayısı (mg KOH/g yağ)

≤ 2,5

 

12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLAR İÇİN

ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (l) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılmasında kullanılmakta olan katı ve sıvı yağı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Kontrol ve Analiz Metotları

Fiziksel ve kimyasal özellikler

MADDE 5 – (1) Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1'de verilmiştir.

Resmi kontrol

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ait hükümlerin resmi kontrolleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Ek-1’de yer alan polar madde veya asit sayısı aşılmış olan yağlar hiçbir şekilde gıda olarak kullanılamaz. Bu yağlar 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır ve geri kazanılması veya bertaraf ettirilmesi sağlanır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 7 – (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde hüküm bulunmaması halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki üründen Bakanlıkça hazırlanan numune alma prosedürüne uygun olarak numune alınır ve analiz metotları 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK-1

 

 

 

Kızartma Yağı Test Kağıdı Kullanma Kılavuzu - Video

 

Kızartmalarınızın lezzeti ve kalitesi, kızartma yağınızın kalitesine bağlıdır. Kullandığınız yağ, uzun süreli kullanımın ardından bozularak, kızartmalarınızın tadını rengini ve dokusunu etkileyecektir. Kalitesiz yağ, kalitesiz kızartma demektir ve işletmenizin imajına ciddi zarar verir.

3M™ Yağ Ölçümleme Şeritleri, kötü gıda kalitesini ve müşteri memnuniyetsizliğini önlemeye yardımcı olur. Tüm kızartma yapılan tavalarda yağın bozulma derecesini ve mevcut kalitesini ölçümlemek için tasarlanmış basit bir testtir.

Kızartma işlemi sırasında yağın yan ürünlerinden biri olan Serbest Yağ Asidi (SYA) ortaya çıkar. Belirli bir kullanımın ardından kızartma yağınız çok fazla serbest yağ asidi içerdiğinde, kızartmanızın kalitesi düşer. 3M™ Yağ Ölçümleme Şeritleri, kızartma yağındaki serbest yağ asidi (SYA) konsantrasyonunu tarafsız ve tutarlı bir biçimde ölçer.

3M™ Yağ Ölçümleme Şeritleri ile ;

• Kızartma kalitenizi geliştireceksiniz

• Tutarlı bir lezzet ve kalite sağlayacaksınız

• Tarafsız bir yöntem kullanacaksınız

• Doğru beslenme değerini koruyacaksınız

3M™ Yağ Ölçümleme Şeritleri, renk değiştirme özelliğine sahip dört mavi bandı bulunan test şeritleridir.

• Her türlü yağda ve mutfak ekipmanı içerisinde kullanılabilir.

• Kullanımı kolaydır.

• Kızgın yağa daldırıldıktan sonra hemen sonuç verir (yaklaşık 30 saniye).

• Serbest Yağ Asidi’ni (SYA) ölçer ve yağın bozulma derecesini ve o anki kalitesini gösterir.

28290 sayılı resmi gazete kodeks yönetmeliğinde gecen “asit sayısına “ uygun test stripi (FFA = serbest yağ asiti miktari ölçer)

 

Kızartma yağı tebliği, yağda polar madde nedir, toplam polar madde analizi, kızartma yağı polar madde test, yağda polar madde miktarı, yağda polar madde analizi, kızartma yağı ölçüm kağıdı, kızartma amacıyla kullanılan katı ve sıvı yağların kontrol kriterleri tebliği, kızarma yağı testi, kızartma yağı kontrol kiti, yağ analizi, yağda serbest yağ, yağda polar madde, yağı test kağıdı, kızartma yağı analiz, analiz kağıdı, yağ kağıdı, kızartma yağı nasıl test edilir, kızartma yağı denetlemesi, kızartma yağı ölçümü, ölçüm kağıdı, ölçüm strips, 3M oil strips, 3m marka yağ test kağıdı, 3m yağ analizi, 3m analiz kağıdı, test kağıdı, fried oil test stribi, 3M™ Low Range Shortening Monitor Strips, rapid measurement of free fatty acid content, 3M oil test strips, The 3M™ Oil Quality Test Strips Kit will help save you money, by helping you determine whether your shortening is still safe to use. We all know that determining whether or not shortening is still safe to use in your dishes can be tricky; well, the 3M™ Oil Quality Test Strips Kit is here to help!

The 3M™ Oil Quality Test Strips Kit is easy to use, easy to read and eliminates guesswork. It will also help you keep the quality of your fried food high, as well as helping save money by preventing the premature disposal of shortening. Works equally well in animal, vegetable or A/V blend shortenings. Each kit includes one bottle of 3M™ Oil Quality Test Strips and one wall chart. 50 strips per jar, 4 jars per box.FFA Test Strips. This strip measures free fatty acid concentrations at 1%, 1.5%, 2% and 2.5%. Ideal for food processing applications or to help meet regulatory requirements.

 

Genel Analiz Kitleri
2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL136,18 x 9Toplam : 1,225,62 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL133,87 x 9Toplam : 1,204,83 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL133,87 x 9Toplam : 1,204,83 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL133,87 x 9Toplam : 1,204,83 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL133,87 x 9Toplam : 1,204,83 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL133,87 x 9Toplam : 1,204,83 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL
540,11 x 2Toplam : 1,080,22 TL370,46 x 3Toplam : 1,111,38 TL190,42 x 6Toplam : 1,142,52 TL136,18 x 9Toplam : 1,225,62 TL104,73 x 12Toplam : 1,256,76 TL

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu


Önerilen Ürünler

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.